skip to Main Content

Elektroinštalačné práce

Komplexné elektroinštalačné práce 

Poskytnutiu komplexných elektroinštalačných služieb predchádza podrobná obhliadka objektu, určenie technickej špecifikácie a náročnosti požadovanej služby. Po vypracovaní podrobného plánu nasleduje konzultácia so zákazníkom, návrh možných riešení a predloženie cenovej ponuky. Pri konzultáciách a ďalšej komunikácii uprednostňujeme osobné stretnutia, ktoré poskytujú vždy lepší priestor na zhodnotenie situácie a vyhovenie požiadavkám zákazníka.

Ponuka našich služieb

Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba technických zariadení
Projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení
Kompletná správa LAN sietí vrátane výstavby, opráv a údržby
Meranie a zisťovanie porúch v LAN sieťach
Správa, montáž a údržba WiFi sietí
Výstavba rádiových sietí vo voľnom pásme 5GHz
Projekcia, montáž, výstavba a inštalácia zabezpečovacích zariadení, vstupných evidenčných systémov, elektrických vrátnikov a kamerových systémov
Komplexné elektroinštalačné práce do 1000V
Servis, údržba a opravy elektrických rozvodov a zariadení
Vyhľadávanie a odstraňovanie porúch v elektrických rozvodoch